logo

Marlijn Huurneman

Systeemtherapie en Relatietherapie Amersfoort

Systeemtherapie

Systeemtherapie, ook wel gezinstherapie genoemd, is een vorm van psychotherapie waarbij het gaat om contact tussen mensen in het ‘systeem’. Maar wat is dat nu precies?

Gezinstherapeuten gaan ervan uit dat de wijze waarop je opgroeit, en de wijze waarop je ouders en grootouders opgroeiden, doorwerkt in hoe je nu handelt, en omgaat met de mensen om je heen. Maar naast familie spelen ook allerlei andere factoren een rol in ons handelen. De plek waar je woonde, de cultuur waarin je bent opgegroeid, de verhalen die er werden verteld, hoe de sfeer en omgang was onderling en hoe je het hebt gehad op school. En ook of je contact hebt met familieleden, vrienden, buren, collega’s, enzovoorts. Met al deze invloeden kan het een puzzel zijn om als gezin samen een geheel te vormen en elkaar goed te vinden. Daarnaast kunnen zich in je gezin ingewikkelde situaties hebben voorgedaan, of nu voordoen, zoals trauma of verlies, waarbij het lastig kan zijn elkaar te (blijven) begrijpen. Een gezin stichten, kinderen opvoeden, ouders verzorgen of verliezen, iets naars meemaken, kan een verschuiving geven in rollen en patronen. Meestal redden mensen zich door de verschuivingen en overgangen heen, maar niet altijd.

Familieleden jong en oud, ouders en kinderen, kunnen samen bij mij in Amersfoort in systeemtherapie komen. Ook bied ik individuele systeemtherapie, dan gaan de gesprekken over hoe je contact ervaart met anderen, maar komen zij niet mee.

Heb je het idee dat jullie elkaar dreigen te verliezen?

Is het contact tussen jullie complex en ervaar je te veel afstand of juist te veel nabijheid en conflicten?

Heb je van alles geprobeerd maar blijf je het contact eenzaam moeizaam of problematisch ervaren? 

Spelen eerdere ervaringen hardnekkig een rol in de manier waarop jullie nu contact maken?

Dan kan ik helpen. Mijn werkstijl kenmerkt zich door een vriendelijke, veilige sfeer, waarin ook de lastige onderwerpen besproken kunnen worden. Er is ruimte voor emoties, ruimte om gedachten en gedrag te onderzoeken. Deze gesprekken kunnen in een gezin in wisselende samenstelling plaatsvinden. Het wordt vaak als waardevol ervaren om deze gesprekken met elkaar vorm te geven.

Meer informatie over systeemtherapie kun je vinden op de website www.nvrg.nl

relatietherapie

Relatietherapie is een vorm van therapie speciaal voor partners. Ook bij partnergesprekken ga ik uit van de uitgangspunten zoals ik beschreef bij systeemtherapie.

De behoefte om te verbinden met elkaar, je veilig te voelen, gewaardeerd en geliefd, speelt niet alleen tussen ouder en kind maar ook tussen paren.

Relatietherapie Amersfoort.

Wanneer je bijvoorbeeld gedurende langere tijd ‘gemis’ ervaart in de relatie, dezelfde cirkels blijft lopen, en daar ongelukkig van dreigt te worden of bent, kan het zeker helpen om samen te komen praten. Ik zal jullie helpen om in kaart te brengen wat goed loopt en wat jullie graag anders zouden zien in de relatie. Hierbij maken we gebruik van de kennis die achter je ligt, we kijken welke invloeden je hebt meegenomen in je relatie, zodat jullie zien in welk patroon jullie terecht zijn gekomen, om van daaruit een stap te maken naar meer verdieping, begrip en vertrouwen.

Allerlei invloeden kunnen een uitdaging zijn om elkaar genoeg te (blijven) vinden. Zo kunnen gebeurtenissen zoals verlies van een dierbare of ziekte bijvoorbeeld disbalans geven. Iedere levensfase draagt weer eigen uitdagingen, de kunst is om daarin samen je weg te (her)vinden.

Ik maak gebruik van meerdere stromingen maar zeker ook van EFT, een methode die ontwikkeld is door Sue Johnson.

Kijk voor meer informatie over EFT op de website www.EFT.nl

over mij

Mijn naam is Marlijn Huurneman, geboren in 1975. Ik ben systeemtherapeut en relatietherapeut in Amersfoort, en in 2021 met veel enthousiasme mijn eigen praktijk begonnen.

In mijn werk ga ik uit van eigen autonomie, veerkracht en het zelfherstellend vermogen van mensen, eigenschappen die in ieder van ons aanwezig zijn, en daarnaast van het menselijk verlangen om met elkaar te verbinden.

Onderdeel mogen zijn van gesprekken die leiden tot wederzijds begrip, ontwikkeling en groei, ervaar ik als een cadeau. Ik doe mijn werk met groot plezier. Je mag van mij verwachten dat ik oprecht en nieuwsgierig ben en dat ik doorvraag. Ik ben geschoold in meerdere stromingen en hechting is in mijn werk een belangrijk onderwerp. 

De afgelopen 25 jaar heb ik gewerkt als therapeut op verschillende plekken binnen de GGZ. Kennis van geestelijke gezondheid en kwetsbaarheid, de invloed die dit kan hebben op gezinnen en relaties, neem ik mee in mijn werkstijl.

Naast het werk in mijn praktijk werk ik als systeemtherapeut bij een organisatie in Amersfoort die (S)GGZ hulp aan Kinderen, Jeugd en Volwassenen aanbiedt.

Kwalificaties

· ABFT/EFFT/DDP (hechtingsgericht werken met gezinnen) 

. EFT Basis en Verdieping register aanvullend getraind

. DDP level 1

· Allerlei systeemtheoretische stromingen

· Nieuwe autoriteit/verbindend gezag

· Beschermjassen

· Mentaliseren Bevorderende Therapie

. Taal Erbij

· Oplossingsgericht werken

· Praktisch Pedagogisch Gezinsbegeleiden

· Creatieve therapie Beeldend

. EFT en partnerrelatiegeweld

Ik ben en blijf graag lerend, het houdt me nieuwsgierig en in ontwikkeling. Komend jaar staat de training ‘EFT for Individuals’ op mijn planning.

Ik ben lid van de Nederlands Beroepsvereniging voor Relatie – en Gezinstherapie (NVRG), Stichting EFT Nederland, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Tarief

LET OP, ivm een te grote wachtlijst neem ik geen nieuwe mensen aan in mijn praktijk. (per 1 februari 2024)

Tarieven vanaf 1 januari 2024:

Relatietherapie en systeemtherapie€ 135,- per 75 minuten

Individuele systeemtherapie€ 108,- per 60 minuten

Bij afzegging binnen 24 uur reken ik € 75,- onkostenvergoeding

 

Vanaf 1 januari 2024 ben ik ingeschreven zowel bij de NVPA als bij de RBCZ. Sommige gesprekken vallen onder de noemer ‘psychosociale zorg’. Wanneer je aanvullend verzekerd bent zou het kunnen dat je zorgverzekering een deel vergoed, zorgverzekeraars stellen voorwaarden aan welke criteria de hulp moet voldoen, je kan met mij en je eigen zorgverzekeraar afstemmen of de gesprekken voldoen aan de juiste voorwaarden. 

Mijn werkdagen zijn dinsdag en woensdag.

.

Contact

Heb je een vraag? Wil je meer informatie of een afspraak maken? Stuur dan een whatsapp bericht met je telefoonnummer naar 06 18990961. Ik bel je op dinsdag, woensdag of in de avonduren terug. 

Je kunt ook onderstaand contactformulier invullen. Vul hierin alsjeblieft geen persoonlijke informatie in, alléén je contactgegevens, in verband met de privacywetgeving, controleer je ook je spam-inbox? 

 

    WAAR?

    Ik kan je ontvangen in mijn therapieruimte in Amersfoort:
    Kapelweg 169

    telefoon

    06 18990961